"Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar moet voorwaarts worden geleefd."

– Sören Kierkegaard

In de Life Integration Process (LIP) methodologie staan de verschillende levensfasen van de mens centraal en de verwerking van deze delen in de persoon die we vandaag de dag zijn. Het LIP biedt de mogelijkheid om invloeden uit het verleden die relevant zijn voor het ‘hier-en-nu’ te aanschouwen, erkennen en los te laten. Waardoor wij ons, vanuit een dieper verstaan van onszelf, verruimd open kunnen stellen voor de toekomst.

Concreet krijgt dit onder meer vorm door het doceren over theorie en toepassing, het bieden van LIP workshops en het verzorgen van deskundigheidsbevordering aanbod. Dit gebeurt op geïntegreerde wijze: verschillende visies en methoden worden met elkaar gecombineerd. Er wordt vanuit de eigen locatie of incompany gewerkt.

Enkele reacties van deelnemers aan onze workshops:

“Verdiepend, professioneel en zorgvuldig.” – Peter Walhout

“Angelieke en Jolie, deskundig en vol zelfvertrouwen.” – Karin Oostra

“Een vernieuwende manier van kijken naar je eigen denken en handelen.” – Tini Rademaker

“Een verrijkende, bijzondere ervaring in een warme, veilige sfeer.” – Jonne Bor

“Wat is het fijn om met jullie te werken met wat zich aandient.” – Carola Roos